Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

LYOALFA 6-80

Pracoviště přístroje "LYOALFA 6-80"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Ústav mikrobiologie
Fakulta: Lékařská fakulta - Katedra mikrobiologie
Ulice: Hněvotínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Obor lékařské mikrobiologie se zabývá studiem původců bakteriálních, houbových, virových a parazitárních infekcí u člověka a zasahuje tak do nejrůznějších oblastí klinické medicíny od infekčního lékařství až po interní, chirurgické a další obory. Ústav mikrobiologie umístěný na Teoretických ústavech LF UP je koncipován do dvou organizačně oddělených, ale navzájem velmi těsně propojených a spolupracujících celků. Preventivně-léčebná část patřící institucionálně pod FNO provádí především přímou a nepřímou diagnostiku patogenních mikroorganismů. Druhá část ústavu spadá organizačně pod LF UP. Přirozeně se tak orientuje přednostně na pedagogickou a vědeckou činnost.
Charakteristika služeb: Záchyt, identifikace a vlastnosti mikrobů Vakcíny
Přístroj "LYOALFA 6-80"
Výrobce TELSTAR INDUSTRIAL, S.L.
Počet kusů 1
Stáří 2007
Podmínky Respektování režimu infekčního pracoviště, volná kapacita, úhrada spotřebního materiálu
Použití Lyoalfa 6-80 je univerzální laboratorní přístroj pro vakuové vymrazování. Je navržen pro použití v oblastech biotechnologií, klinických a farmaceutických aplikacích. Zařízení vymrazovače je flexibilní, což umožňuje používat vzorky umístěné v baňkách, zkumavkách nebo i volně ložené, pomocí připojení k různým systémům potrubí nebo komor. Systém Lyoalfa 6-80 byl navržen a vyroben v souladu s požadavky GLP.

Aplikace: vakuové sušení laboratorních vzorků mrazem
Specifikace
  • Kapacita kondenzoru (led): 10 kg (5 kg/24h)
  • Finální teplota v kondenzoru: <-80 °C (při okolní teplotě do +21 ºC)
  • Počet kompresorů: 2
  • Nominální průtok vývěvy: 9,8 m3/h
  • Hmotnost přístroje: 160 kg
  • Napětí (jednofázové): 230 V / 50-60 Hz
  • Příkon: 2 kW
Manual Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "LYOALFA 6-80"
"Biofyzika", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Genetika a molekulární biologie", "Imunologie", "Mikrobiologie, virologie", "Biotechnologie a bionika", "Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunolog", "Ostatní lékařské obory", "Farmakologie a lékárnická chemie", "Lékařská zařízení, přístroje a vybavení"