Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Pulzní elektroforéza CHEF DR II

Pracoviště přístroje "Pulzní elektroforéza CHEF DR II"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Ústav mikrobiologie
Fakulta: Lékařská fakulta - Katedra mikrobiologie
Ulice: Hněvotínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Obor lékařské mikrobiologie se zabývá studiem původců bakteriálních, houbových, virových a parazitárních infekcí u člověka a zasahuje tak do nejrůznějších oblastí klinické medicíny od infekčního lékařství až po interní, chirurgické a další obory. Ústav mikrobiologie umístěný na Teoretických ústavech LF UP je koncipován do dvou organizačně oddělených, ale navzájem velmi těsně propojených a spolupracujících celků. Preventivně-léčebná část patřící institucionálně pod FNO provádí především přímou a nepřímou diagnostiku patogenních mikroorganismů. Druhá část ústavu spadá organizačně pod LF UP. Přirozeně se tak orientuje přednostně na pedagogickou a vědeckou činnost.
Charakteristika služeb: Záchyt, identifikace a vlastnosti mikrobů Vakcíny
Přístroj "Pulzní elektroforéza CHEF DR II"
Výrobce BIO-RAD
Počet kusů 1
Stáří 2000
Podmínky Respektování režimu infekčního pracoviště, časová domluva, úhrada spotřebního materiálu
Použití Pulzní elektroforéza CHEF-DR II efektivně rozkládá DNA fragmenty o velikostech 5 kb až 6 Mb. Systém umožňuje zadání dvou bloků provozních podmínek, které se provedou postupně, což umožňuje zvýšit rozlišení. Systém CHEF-DR II využívá nejběžnějšího PFGE pulzního úhlu 120°. Jedná se o prověřený systém nenáročný na obsluhu.

Aplikace:
 • separace DNA
 • mapování míst genetických poruch
 • YAC, BAC, OAC a kosmidové mapování
 • přeskupení chromozomů
 • otisky RFLP a DNA
 • molekulární epidemiologie - typizace kmenů
 • testy apoptózy
 • studium poškození a reparace DNA
 • separace složitých proteinů
Specifikace
 • Velikost fragmentu: 5 kb - 6 Mb
 • Optimálmní velikost fragmentu pro separaci: 100 kb - 2 Mb
 • Programovatelné bloky provozních podmínek: 2
 • Pulzní úhel: 120°
Manual Manuál (EN)
Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Pulzní elektroforéza CHEF DR II"
"Biofyzika", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Elektrochemie", "Genetika a molekulární biologie", "Imunologie", "Mikrobiologie, virologie", "Botanika", "Zoologie", "Biotechnologie a bionika", "Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunolog", "Ostatní lékařské obory", "Lékařská zařízení, přístroje a vybavení"