Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

UV/VIS spektrofotometr Lambda 25

Pracoviště přístroje "UV/VIS spektrofotometr Lambda 25"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Ústav mikrobiologie
Fakulta: Lékařská fakulta - Katedra mikrobiologie
Ulice: Hněvotínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Obor lékařské mikrobiologie se zabývá studiem původců bakteriálních, houbových, virových a parazitárních infekcí u člověka a zasahuje tak do nejrůznějších oblastí klinické medicíny od infekčního lékařství až po interní, chirurgické a další obory. Ústav mikrobiologie umístěný na Teoretických ústavech LF UP je koncipován do dvou organizačně oddělených, ale navzájem velmi těsně propojených a spolupracujících celků. Preventivně-léčebná část patřící institucionálně pod FNO provádí především přímou a nepřímou diagnostiku patogenních mikroorganismů. Druhá část ústavu spadá organizačně pod LF UP. Přirozeně se tak orientuje přednostně na pedagogickou a vědeckou činnost.
Charakteristika služeb: Záchyt, identifikace a vlastnosti mikrobů Vakcíny
Přístroj "UV/VIS spektrofotometr Lambda 25"
Výrobce PerkinElmer
Počet kusů 1
Stáří 2007
Podmínky Respektování režimu infekčního pracoviště, časová domluva, úhrada spotřebního materiálu
Použití UV-VIS spektrofotometr LAMBDA 25 je vhodný pro měření absorpčních spekter v roztocích studovaných látek v libovolných rozpouštědlech. Přístroje lze využít k záznamu přehledových spekter ve zvolené oblasti, ke studiu chemických reakcí a dějů závislých na čase (kinetická měření), k měření při vybraných vlnočtech nebo v inertním prostředí. Lze studovat organické, anorganické a komplexní sloučeniny, produkty chemického průmyslu případně jiných průmyslových odvětví.

Aplikace: rutinní sledování projevů roztoků v oblasti ultrafialového a viditelného záření, měření spekter, molekulární spektroskopie
Specifikace
  • dvoupaprskový spektrometr
  • Rozsah vlnových délek: 190–1100 nm
  • Přesnost vlnové délky: 0,1 nm
  • Reprodukovatelnost vlnové délky: 0,05 nm
  • Stabilita základní linie: ± 0,001 A
  • Šířka spektrální čáry: 1 nm
  • Zdroje záření: wolframová (viditelná oblast) a deuteriová (ultrafialová oblast) lampa
Manual Manuál v angličtině
Datasheet v angličtině
Technické specifikace (tabulka) v angličtině
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodu
Kategorie přístroje "UV/VIS spektrofotometr Lambda 25"
"Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Fyzikální chemie a teoretická chemie", "Elektrochemie", "Jaderná a kvantová chemie, fotochemie", "Průmyslová chemie a chemické inženýrství", "Genetika a molekulární biologie", "Botanika", "Farmakologie a lékárnická chemie"