Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Rotorgene 6000, 5-plex HRM

Pracoviště přístroje "Rotorgene 6000, 5-plex HRM"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Ústav mikrobiologie
Fakulta: Lékařská fakulta - Katedra mikrobiologie
Ulice: Hněvotínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Obor lékařské mikrobiologie se zabývá studiem původců bakteriálních, houbových, virových a parazitárních infekcí u člověka a zasahuje tak do nejrůznějších oblastí klinické medicíny od infekčního lékařství až po interní, chirurgické a další obory. Ústav mikrobiologie umístěný na Teoretických ústavech LF UP je koncipován do dvou organizačně oddělených, ale navzájem velmi těsně propojených a spolupracujících celků. Preventivně-léčebná část patřící institucionálně pod FNO provádí především přímou a nepřímou diagnostiku patogenních mikroorganismů. Druhá část ústavu spadá organizačně pod LF UP. Přirozeně se tak orientuje přednostně na pedagogickou a vědeckou činnost.
Charakteristika služeb: Záchyt, identifikace a vlastnosti mikrobů Vakcíny
Přístroj "Rotorgene 6000, 5-plex HRM"
Výrobce Corbet Research
Počet kusů 1
Stáří 2006
Podmínky Respektování režimu infekčního pracoviště, časová domluva, úhrada spotřebního materiálu
Použití Rotor-Gene 600 je inovativní real-time cyklér pro detekci, kvantifikaci a genotypování zkoumaných genetických vzorků. Systém využívá unikátního rotačního designu.
Rotor-Gene 6000 poskytuje sofistikovaný ohřívací i chladící systém, zabezpečující přesný termální profil, potřebný pro udržení optimálních reakčních podmínek při genetické amplifikaci a detekci. Přístroj lze použít v široké škále výzkumných aplikací - lékařských, zemědělských, forensních, i základních vědách.

Aplikace: manipulace s DNA, kvantifikace DNA
Specifikace
  • Teplotní rozsah: okolní - 99°C
  • Teplotní přesnost: ±0.01 °C
  • Teplotní uniformita: ±0.01°C
  • Teplotní rozlišení: ±0.02°C
  • Analyzovaný objem vzorku: 5 - 100 μL
  • Rychlost rampy: 10 °C/s (vzduch)
  • Rychlost HRM sběru dat: 1000 čtení/°C
  • Rotace: 400 min-1
  • Optický systém: 6 excitačních/6 detekčních zdrojů
Manual Manuál (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Rotorgene 6000, 5-plex HRM"
"Biochemie", "Genetika a molekulární biologie", "Imunologie", "Mikrobiologie, virologie", "Botanika", "Zoologie", "Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunolog", "Ostatní lékařské obory", "Lékařská zařízení, přístroje a vybavení", "Šlechtění rostlin", "Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat"