Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

RTG fluorescenční spektrometr S4 PIONEER

Pracoviště přístroje "RTG fluorescenční spektrometr S4 PIONEER"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Centrum výzkumu nanomateriálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Základní a aplikovaný výzkum v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů s orientací na nanomateriály na bázi železa a oxidů železa.

Společne s výzkumem nanomateriálů se výzkum Centra věnuje vývoji Mössbauerových spektrometrů. Naše laboratoř vyvinula kompatní spektrofometr pro transmisní Mössbauerovskou.

V současnosti jsou vyvýjeny rezonanční spektroskopy a spektroskopy konverzních elektronů.
Přístroj "RTG fluorescenční spektrometr S4 PIONEER"
Výrobce Bruker, Německo
Počet kusů 1
Stáří 2007
Podmínky
  • práškové vzorky, minimální množství 1 g
  • kapaliny
Použití Vlnová délka disperzní rentgenový fluorescenční spektrometrie - WD XRF - je nedestruktivní analytická technika slouží k identifikaci a stanovení koncentrace prvků přítomných v pevných, práškových a kapalných vzorcích. XRF je schopná měřit všechny prvky od berylia po uran a to od stopových množství často nižších než jedna ku milionu až do 100%. Široké uplatnění v průmyslu a výzkumu vyplývá ze schopnosti provádět přesné, reprodukovatelné analýzy při velmi vysoké rychlosti. Provoz je díky modernímu počítačově řízenému systému plně automatický a výsledky jsou obvykle dodávány během několika minut.

Aplikace: kvalitativní, kvantitativní a nestandartní chemické analýzy téměř jakéhokoli druhu materiálu (kovy, pevné látky, práškové materiály a tekuté vzorků)
Specifikace
  • Pokrytí prvků Sodík (Na) až Uran (U)
  • Materiál anody: Rh
  • Parametry trubice: 20–60 kV, 5–150 mA
  • Max. výkon: 4 kW
  • Detektory: proporcionální, scintilační
  • Krystaly analyzátoru: LiF(220), LiF(200), Ge, PET, XS 55
  • Software: Spectra plus, GEO-QUANT (předem kalibrovaná analýza stopového prvku - zejména u geologických vzorků)
Manual Předinstalační manuál v angličtině
Datasheet v angličtině
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "RTG fluorescenční spektrometr S4 PIONEER"
"Fyzika pevných látek a magnetismus", "Fyzika pevných látek a magnetismus"