Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Mossbauerovský spektrometr 1,5-300K a 0-10T

Pracoviště přístroje "Mossbauerovský spektrometr 1,5-300K a 0-10T"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Centrum výzkumu nanomateriálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Základní a aplikovaný výzkum v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů s orientací na nanomateriály na bázi železa a oxidů železa.

Společne s výzkumem nanomateriálů se výzkum Centra věnuje vývoji Mössbauerových spektrometrů. Naše laboratoř vyvinula kompatní spektrofometr pro transmisní Mössbauerovskou.

V současnosti jsou vyvýjeny rezonanční spektroskopy a spektroskopy konverzních elektronů.
Přístroj "Mossbauerovský spektrometr 1,5-300K a 0-10T"
Výrobce Centrum výzkumu nanomateriálů, Oxford Instruments
Počet kusů 1
Stáří 2003
Podmínky Charakter vzorku: práškový materiál, tenké filmy
Použití Tento mössbauerův spektrometr je vložen do systému Spectromag, což umožňuje aplikovat na vzorek silné magnetické pole a nízké teploty. určování fázového složení materiálů obsahující železo nebo cín studium teplotních závislostí a měření ve vnějším magnetickém poli (do 10T)
Specifikace
  • Magnetické pole: up to 10 T
  • Teplotní rozsah: 1,5–300 K
  • Použitý Mössbauerův spektrometr: MS96
  • Izotop: 57Fe, alternativně 119Sn
  • Rozsah rychlostní osy: ±20 mm
  • Max. nelinearita rychlostní osy: méně než 0,1 %
Manual http://nanocentrum.upol.cz
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení 13000 Kč/den
Kategorie přístroje "Mossbauerovský spektrometr 1,5-300K a 0-10T"
"Fyzika pevných látek a magnetismus", "Fyzika pevných látek a magnetismus"