Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Fluorescenční kamera CoolSnap HQ2

Pracoviště přístroje "Fluorescenční kamera CoolSnap HQ2"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Výzkumný program Laboratoře růstových regulátorů je primárně zaměřen na malé molekuly, které regulují proces dělení buněk, proliferaci a růst rostlinných i živočišných buněk. Mezi nejintenzivněji zkoumané molekuly patří především cytokininy a deriváty cytokininů. Náš více oborový výzkumný tým je složen ze zkušených rostlinných fyziologů, biochemiků a také z organických a analytických chemiků. Do výzkumu je také zapojeno mnoho studentů v rámci jejich magisterských a postgraduálních studií botaniky, analytické a organické chemie nebo medicínské biologie.
Přístroj "Fluorescenční kamera CoolSnap HQ2"
Výrobce Photometrics
Počet kusů 1
Stáří 2009
Použití CoolSNAP HQ2 patří mezi kamery s vysokým rozlišením, určené pro použití v kvantitativní fluorescenční mikroskopii. CCD čip má vlastní chlazení a nabízí tak široký dynamický rozsah s velmi nízkou mírou šumu na úrovni 10 MHz a 20 MHz. Megapixelové rozlišení umožnuje zobrazování jemných detailů. Pokročilá CCD technologie nabízí vysokou kvantovou účinnost, zejména v blízké-IR (NIR) oblasti spektra.

Aplikace:
 • zobrazování živých buněk
 • zobrazování s vysokým emisním poměrem
 • Low-copy genová analýza a profilace genové exprese
 • kvantitativní FRET, FRAP, FISH
 • luminescence
Specifikace
 • Typ čipu: CCD, termoelektricky chlazený
 • Rozlišení: 1392 x 1040 px
 • Velikost pixelu: 6,45 x 6,45 μm
 • Bitová hloubka: 14 bit
 • Kvantová účinnost: >60 %
 • Chlazení detektoru: -30° C
 • Typ uchycení: C-mount
Manual Manuál (EN)
Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ano
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Fluorescenční kamera CoolSnap HQ2"
"Archeologie, antropologie, etnologie", "Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi", "Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj", "Biofyzika", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Průmyslová chemie a chemické inženýrství", "Znečištění a kontrola vody", "Genetika a molekulární biologie", "Imunologie", "Mikrobiologie, virologie", "Biotechnologie a bionika", "Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunolog", "Farmakologie a lékárnická chemie", "Potravinářství"