Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Chromatografický systém BioLogic LP

Pracoviště přístroje "Chromatografický systém BioLogic LP"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Výzkumný program Laboratoře růstových regulátorů je primárně zaměřen na malé molekuly, které regulují proces dělení buněk, proliferaci a růst rostlinných i živočišných buněk. Mezi nejintenzivněji zkoumané molekuly patří především cytokininy a deriváty cytokininů. Náš více oborový výzkumný tým je složen ze zkušených rostlinných fyziologů, biochemiků a také z organických a analytických chemiků. Do výzkumu je také zapojeno mnoho studentů v rámci jejich magisterských a postgraduálních studií botaniky, analytické a organické chemie nebo medicínské biologie.
Přístroj "Chromatografický systém BioLogic LP"
Výrobce Bio-Rad Laboratories
Počet kusů 1
Stáří 2010
Použití Chromatografický systém BioLogic LP je navržen pro purifikaci proteinů, peptidů a ostatních biomolekul, u kterých je obnova biologické aktivity primárním úkolem.
Kontroler systému BioLogic LP je mikroprocesorově řízený a jednoduchý na obsluhu - např. díky čelnímu panelu a přehlednému menu, jež umožňuje manuální řízení, nastavení systému, editaci metod a spouštění veškerých procesů.
Flexibilní architektura systému je uzpůsobena pro snadné připojení a kompatibilitu dalších komponent firmy Bio-Rad i jiných tak, aby bylo možné splnit všechny požadavky na konkrétní purifikační procesy.

Aplikace: purifikace proteinů, peptidů a dalších biomolekul
Specifikace
  • Čerpadlo - průtok: 0,1 - 40 ml/min
  • Čerpadlo - max. protitlak: 0,1 - 40 ml/min
  • UV detekce: jednokanálová, 280/254 nm s funkcí auto zero
  • UV detekční rozsah: 0,001 - 2 AUFS
  • Detekční rozsah vodivosti: 0,5 - 500 mS/cm FS
  • Teplotní rozsah: 4 - 40° C
  • gradient mixer
  • frakční kolektor model 2110
  • LP Data View Software
Manual Manuál (EN)
Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Měření vzorků pro zákazníka je možné na základě Smlouvy o dílo, nebo na základě Smlouvy o spolupráci mezi zákazníkem a PřF UP.
Kategorie přístroje "Chromatografický systém BioLogic LP"
"Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Elektrochemie", "Biotechnologie a bionika", "Farmakologie a lékárnická chemie"