Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Kalicí dilatometr L78 RITA

Pracoviště přístroje "Kalicí dilatometr L78 RITA"
Jméno pracoviště: COMTES FHT a.s.
Fakulta: Soukromá firma - Soukromá firma
Ulice: Průmyslová 995
Město: Dobřany
Charakteristika pracoviště: Společnost COMTES FHT a.s. působí již od roku 2000 v oblasti výzkumu a vývoje kovových materiálu a jejich zpracování.
Charakteristika služeb: Nabídka směrem ke strojírenským a metalurgickým firmám zahrnuje široké spektrum aktivit od základních měření, přes detailní materiálové analýzy, numerické simulace procesů, návrhy technologií až po výrobu prototypů. Ze speciálních měření jsou prováděny například zkoušky lomové houževnatosti, měření vysokocyklové a nízkocyklové únavy, vysokoteplotní testování, měření při vysokých rychlostech deformace, analýzy na elektronovém mikroskopu při velkých zvětšeních, fázová difrakční EBSD analýza, EDX analýzy chemického složení atd. Materiálová zkušební laboratoř je akreditována podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.
Přístroj "Kalicí dilatometr L78 RITA"
Výrobce LINSEIS GmbH
Počet kusů 1
Stáří 2010
Použití Kalicí dilatometr L78 RITA je určen pro dilatometrická měření, měření teplot fázových přeměn, ARA i IRA diagramů na jednom typu vzorku. Zařízení umožňuje provádět měření diagramů fázových přeměn při kontinuálním ohřevu nebo ochlazování i při izotermických režimech. Měření lze provádět ve vakuu nebo v ochranných atmosférách v rozmezí teplot -160 °C až +1600 °C.

Aplikace: dilatometrická měření, měření teplot fázových přeměn, ARA i IRA diagramů na jednom typu vzorku
Specifikace
  • Teplotní rozsah: -160 až 1600°C
  • Rychlost ohřevu: až 4000°C/sec
  • Rychlost chlazení regulovaná: 400°C/sec
  • Rychlost chlazení neregulovaná: 2500°C/sec
  • Průměr vzorku: 6-7 mm (pevné/duté vzorky)
  • Délka vzorku: 10 mm
  • Atmosféra: inertní, oxidační, redukční, vakuum
  • Frekvence měření: max. 1000 čtení/sec
  • Chlazení: inertní plyn, 10 l/min
Manual Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Kalicí dilatometr L78 RITA"
"Hutnictví, kovové materiály", "Koroze a povrchové úpravy materiálu", "Průmyslové procesy a zpracování"