Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

CoulArray multikanálový ECD systém

Pracoviště přístroje "CoulArray multikanálový ECD systém"
Jméno pracoviště: RADANAL s.r.o.
Fakulta: Soukromá firma - Soukromá firma
Ulice: Okružní 613
Město: Pardubice
Charakteristika pracoviště: Radanal s.r.o. působí v oboru aplikací plynové a kapalinové chromatografie pro studium a sledování vlivu přírodních látek, zejména vitaminů a dalších antioxidantů, na lidské zdraví, chování, stárnutí, duševní a fyzickou výkonnost a krásu.

Výzkumná činnost
Prioritou našeho výzkumu je vývoj analytických metod, které umožňují sledovat vliv stravy na lidské stárnutí, fyzickou a duševní výkonnost. Tento výzkum vyžaduje propojení odborníků z oblastí medicíny, farmacie, potravinářské chemie, analytické chemie a toxikologie. Z tohoto důvodu jsme inicializovali propojení úzce specializovaných odborníků a vytvořili jsme řešitelské týmy, se kterými řešíme projekty se státní podporou.

Obchodní činnost
Radanal s.r.o. je výhradním zástupcem firem ESA - a Dionex Company a Recipe Chemicals + Instruments GmbH. Nabízí HPLC systémy s patentově chráněnými elektrochemickými detektory Coulochem® a CoulArray® a univerzálním detektorem Corona® Charged Aerosol Detector.
Přístroj "CoulArray multikanálový ECD systém"
Výrobce ESA - A Dionex Company
Počet kusů 1
Stáří 2008
Použití Základním úkolem pro CoulArray multikanálový ECD systém je HPLC-ECD analýza elektroaktivních molekul (aminové kyseliny, antioxidanty, flavonoidy a fenoly, léčiva, vitaminy, metabolity PCB atd.)
Funkce CoulArray systému spočívá v elektroaktivní povaze molekul - jejich schopnosti podstupovat oxidaci nebo redukci.
CoulArray systém dosahuje unikátní selektivity při detekci stopových prvků v komplexních matricích i za přítomnosti společně se uvolňujících molekul.

Aplikace: farmacie, klinická giagnostika, potravinářství a nápoje, životní prostředí, oxidativní metabolismus
Specifikace
  • Počet coulometrických elektrod: 4, 8, 12 nebo 16
  • Rozsah potenciálu: -1 až +2V
  • Rozsah proudu: ±50 nA, ±5 μA, ±100 μA
  • Operační teplota detektoru: 10 - 35° C
  • Operační teplota cel: 5 - 40° C
  • Funkce autozero
Manual Manuál (EN)
Software manuál - Getting Started Manual (EN)
Software manuál - Applications Software Manual (EN)
Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "CoulArray multikanálový ECD systém"
"Analytická chemie, separace", "Farmakologie a lékárnická chemie", "Potravinářství"