Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Simultánní termický analyzátor

Pracoviště přístroje "Simultánní termický analyzátor"
Jméno pracoviště: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Hlavním cílem Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů (RCPTM) je transfer a vývoj high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe a účast Centra v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. RCPTM se zaměřuje na špičkový výzkum v oblasti nanočástic oxidu kovů pro katalytické a magnetické aplikace, uhlíkatých nanostruktur, nanočástic kovů pro antimikrobiální technologie a technologie čištění vody, koordinační chemie, fotoniky, nové přístrojové techniky v optice a analytické chemii. Jedním z hlavních cílů je rovněž nabízet prvotřídní mikroskopické, spektroskopické, magnetické a další přístroje pro komerční využití.
Přístroj "Simultánní termický analyzátor"
Výrobce Netzsch
Počet kusů 1
Stáří 2008
Použití Systém sestává ze simultánního termického analyzátoru STA 449 C Jupiter a hmotnostního spektrometru QMS 403 Aёolos. Spojení STA-QMS je zabezpečeno quartz-glass kapilárou (d = 75 µm) v kovové trubici. Nastavitelné vytápění hlavy adaptéru, kapiláry a vstupního systému QMS do 300 °C.
Aplikace: termální stabilita, dekompoziční mechanismy, dehydratace, dekarboxylace, oxidace, složení (obsahu vlhkosti, obsahu rozpouštědel, aditiv, obsahu polymeru, plniva)
Specifikace STA 449 C Jupiter
 • Teplotní rozsah: RT to 1650 °C
 • Míra zahřátí/ochlazení: 0,01 – 50,0 °C/min
 • Rozsah vážení: 5 g (včetně kelímku)
 • TG rozlišení: 0.1 µg (na plném vážícím rozsahu)
 • DSC rozlišení: 1 µW
 • Atmosféry inertní (Ar, N2), oxidační (syntetický/stlačený vzduch), redukční (10 % H2 in N2)
 • Systém rovnováhy: vertikální s vrchním plněním
Mass Spectrometer QMS 403 Aёolos
 • Rozsah: 1–300 amu
 • Zdroj iontů: electron impact (100 eV)
 • Katoda: 2 iridiové katody potažené Y2O3
 • Detektor: Faraday a SEV (Channeltron)
Externista Ne
Přesun Ne
Kategorie přístroje "Simultánní termický analyzátor"
"Analytická chemie, separace", "Fyzikální chemie a teoretická chemie"