Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

400 MHz NMR spektrometr

Pracoviště přístroje "400 MHz NMR spektrometr"
Jméno pracoviště: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Hlavním cílem Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů (RCPTM) je transfer a vývoj high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe a účast Centra v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. RCPTM se zaměřuje na špičkový výzkum v oblasti nanočástic oxidu kovů pro katalytické a magnetické aplikace, uhlíkatých nanostruktur, nanočástic kovů pro antimikrobiální technologie a technologie čištění vody, koordinační chemie, fotoniky, nové přístrojové techniky v optice a analytické chemii. Jedním z hlavních cílů je rovněž nabízet prvotřídní mikroskopické, spektroskopické, magnetické a další přístroje pro komerční využití.
Přístroj "400 MHz NMR spektrometr"
Výrobce Varian, Inc.
Počet kusů 1
Stáří 2008
Použití Měření spekter vysokého rozlišení vzorků v roztoku zahrnující: přímé měření např. 1H, 19F, 13C, 15N, 29Si, 31P nebo 119Sn (s 1H nebo 19F heteronukleárním dekaplinkem), homonukleární dekaplink na 1H (např. NOEDIFF), homonukleární korelace (např. COSY, TOCSY, INADEQUATE), NOE experimenty (např. NOESY, ROESY), heteronukleární korelace (např. DEPT, APT, HETCOR) a experimenty s nepřímou detekcí (např. HMQC, HMBC, HSQC, HSQC-TOCSY, HSQC-TOCSY).
Specifikace
  • Magnet: 9,4 T, světlost 54 mm, 400 MHz
  • lineární dvoukanálový RF systém s velkým dynamickým rozsahem
  • předzesilovač pro 1H/19F a širokopásmový pro 109Ag – 31P
  • Měřicí sondy: 1H/19F/13C/31P/15N 5mm AutoSwitchable a 1H-19F{15N-31P} 5mm OneNMRTM PFG s manuální nebo automatickou volbou měřeného jádra s teplotním intervalem od -80 do 130 °C
  • NMR Software s automatizací funkce locku, shimu, fáze, zisku přijímače, rotace, vyjímání a vkládání vzorku
Externista Ne
Přesun Ne
Kategorie přístroje "400 MHz NMR spektrometr"
"Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Fyzikální chemie a teoretická chemie", "Elektrochemie", "Průmyslová chemie a chemické inženýrství"