Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Dynamická extrakce plynem – LSC 2000

Pracoviště přístroje "Dynamická extrakce plynem – LSC 2000"
Jméno pracoviště: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Hlavním cílem Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů (RCPTM) je transfer a vývoj high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe a účast Centra v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. RCPTM se zaměřuje na špičkový výzkum v oblasti nanočástic oxidu kovů pro katalytické a magnetické aplikace, uhlíkatých nanostruktur, nanočástic kovů pro antimikrobiální technologie a technologie čištění vody, koordinační chemie, fotoniky, nové přístrojové techniky v optice a analytické chemii. Jedním z hlavních cílů je rovněž nabízet prvotřídní mikroskopické, spektroskopické, magnetické a další přístroje pro komerční využití.
Přístroj "Dynamická extrakce plynem – LSC 2000"
Výrobce Tekmar
Počet kusů 1
Použití Přístroj slouží především pro dynamickou extrakci těkavých organických látek z vody. Látky jsou vytěsněny proudem inertního plynu do sorpční trubičky, kde jsou zachyceny a následně tepelně desorbovány do plynového chromatografu. Lze pracovat i s pevnými vzorky. Všechny operace (extrakce plynem do koncentrační trubičky, její vysušení, tepelná desorpce do GC, vyčištění trubičky a vychlazení pro další analýzu) probíhají automaticky podle nastavené metody.
Externista Ne
Přesun Ne
Kategorie přístroje "Dynamická extrakce plynem – LSC 2000"
"Analytická chemie, separace"