Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Plazmochemický reaktor DCSBD

Pracoviště přístroje "Plazmochemický reaktor DCSBD"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Centrum výzkumu nanomateriálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Základní a aplikovaný výzkum v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů s orientací na nanomateriály na bázi železa a oxidů železa.

Společne s výzkumem nanomateriálů se výzkum Centra věnuje vývoji Mössbauerových spektrometrů. Naše laboratoř vyvinula kompatní spektrofometr pro transmisní Mössbauerovskou.

V současnosti jsou vyvýjeny rezonanční spektroskopy a spektroskopy konverzních elektronů.
Přístroj "Plazmochemický reaktor DCSBD"
Výrobce Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
Počet kusů 1
Stáří 2007
Podmínky Textílie o max. rozměrech 8cm x 15cm
Použití Plazmochemický reaktor DCSBD s lineárním posunem se používá pro ošetření rovinných materiálů v různých plynech za atmosférického tlaku. Vzorek je usazen na vozík s liniovým posuvem. Po počátečním plnění povrchu keramických elektrod je vzorek zavezen do zóny plazmového kontaktu.

Aplikace: opracování rovinných materiálů plazmatem za atmosférického tlaku v různych pracovních plynech, nanášení nanočástic na textílie
Specifikace
  • Velikost vzorku: A4
  • keramická DCSBD elektroda s olejovým čerpadlem a chladičem
Manual u kontaktní osoby
Externista Ano
Přesun Ne
Podmínky zapujčení 300 Kč/hod.
Kategorie přístroje "Plazmochemický reaktor DCSBD"
"Fyzika pevných látek a magnetismus", "Fyzika pevných látek a magnetismus"