Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Tepelná desorpce Dynatherm 9300 ACEM

Pracoviště přístroje "Tepelná desorpce Dynatherm 9300 ACEM"
Jméno pracoviště: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Hlavním cílem Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů (RCPTM) je transfer a vývoj high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe a účast Centra v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. RCPTM se zaměřuje na špičkový výzkum v oblasti nanočástic oxidu kovů pro katalytické a magnetické aplikace, uhlíkatých nanostruktur, nanočástic kovů pro antimikrobiální technologie a technologie čištění vody, koordinační chemie, fotoniky, nové přístrojové techniky v optice a analytické chemii. Jedním z hlavních cílů je rovněž nabízet prvotřídní mikroskopické, spektroskopické, magnetické a další přístroje pro komerční využití.
Přístroj "Tepelná desorpce Dynatherm 9300 ACEM"
Výrobce CDS Analytical Inc.
Počet kusů 1
Použití Zařízení umožňuje desorbovat analyty zachycené v odběrové trubičce do plynového chromatografu. Z odběrové trubičky jsou analyty desorbovány do koncentrační minitrubičky, kde jsou zakoncentrovány a následně dávkovány do GC. Vše se děje automaticky podle předem zvoleného programu.
Aplikace: Vzorkování a monitorování ovzduší, průmyslová hygiena, životní prostředí, chemická expozice, chemické zbraně
Specifikace
  • Přesnost vyhřívání trubiček: ±1 °C
  • Rychlost vyhřívání trubiček: 900°C/min
  • Jednotlivé kroky: sušení, vyhřívání, chlazení odběrové i koncentrační trubičky, návrat do výchozího stavu
  • Nastavení časů jednotlivých kroků: 0 - 999,99 min nebo nekonečno, po intervalech 0,01 min
Externista Ne
Přesun Ne
Kategorie přístroje "Tepelná desorpce Dynatherm 9300 ACEM"
"Analytická chemie, separace", "Průmyslová chemie a chemické inženýrství", "Znečištění a kontrola vzduchu", "Vliv životního prostředí na zdraví", "Vojenství"