Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Skenovací elektronový mikroskop SU 6600

Pracoviště přístroje "Skenovací elektronový mikroskop SU 6600"
Jméno pracoviště: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Hlavním cílem Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů (RCPTM) je transfer a vývoj high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe a účast Centra v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. RCPTM se zaměřuje na špičkový výzkum v oblasti nanočástic oxidu kovů pro katalytické a magnetické aplikace, uhlíkatých nanostruktur, nanočástic kovů pro antimikrobiální technologie a technologie čištění vody, koordinační chemie, fotoniky, nové přístrojové techniky v optice a analytické chemii. Jedním z hlavních cílů je rovněž nabízet prvotřídní mikroskopické, spektroskopické, magnetické a další přístroje pro komerční využití.
Přístroj "Skenovací elektronový mikroskop SU 6600"
Výrobce Hitachi
Počet kusů 1
Stáří 2008
Podmínky Velikost vzorku: max. průměr 150 mm, max. výška 40 mm
Použití Skenovací elektronový mikroskop (SEM) je typem elektronového mikroskopu, který k zobrazování vzorků využívá zaostřeného svazku vysoce energetických elektronů, kterým se skenuje po povrchu. SEM poskytuje informace o topografii povrchu vzorku, jeho složení a dalších vlastnostech. Techniku lze použít pro analýzy v biologickém i materiálovém výzkumu. Pomocí EDS (energiově disperzní spektroskopie) lze zjistit i prvkové složení vzorků.

Aplikace: určení velikosti částic, jejich morfologie, prvkové složení
Specifikace
  • Detekční režimy: sekundární elektrony (SE), zpětně odražené elektrony (BSE)
  • Rozlišení: 1,2 nm (SE); 3,5 nm (BSE)
  • Urychlovací napětí: 0,5–30 kV
  • Zvětšení: 10 000× – 600 000×
  • Zdroj elektronů: ZrO/W Schottky
  • Velikost vzorku: max. průměr 150 mm, max. výška 40 mm
  • Doplňky: energiově disperzní rentgenovský spektrometr (EDX)
Manual Datasheet v angličtině
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Skenovací elektronový mikroskop SU 6600"
"Fyzika pevných látek a magnetismus", "Biofyzika", "Anorganická chemie", "Organická chemie", "Biochemie", "Průmyslová chemie a chemické inženýrství", "Geologie a mineralogie", "Geochemie", "Genetika a molekulární biologie", "Imunologie", "Mikrobiologie, virologie", "Biotechnologie a bionika", "Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina", "Hutnictví, kovové materiály", "Ostatní materiály"