Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Transmisní elektronový mikroskop JEOL 2010 HC

Pracoviště přístroje "Transmisní elektronový mikroskop JEOL 2010 HC"
Jméno pracoviště: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Hlavním cílem Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů (RCPTM) je transfer a vývoj high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe a účast Centra v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. RCPTM se zaměřuje na špičkový výzkum v oblasti nanočástic oxidu kovů pro katalytické a magnetické aplikace, uhlíkatých nanostruktur, nanočástic kovů pro antimikrobiální technologie a technologie čištění vody, koordinační chemie, fotoniky, nové přístrojové techniky v optice a analytické chemii. Jedním z hlavních cílů je rovněž nabízet prvotřídní mikroskopické, spektroskopické, magnetické a další přístroje pro komerční využití.
Přístroj "Transmisní elektronový mikroskop JEOL 2010 HC"
Výrobce JEOL Ltd.
Počet kusů 1
Stáří 2005
Použití Transmisní elektronový mikroskop (TEM) pracuje na obdobném principu jako světelný mikroskop, pouze místo světla používá elektronový svazek. TEM lze využívat pro studium všech nanomateriálů a biologických vzorků. Pomocí něho lze určit velikost, tvary či vnitřní strukturu vzorků.
Použití elektronové difrakce z vybrané plochy (SEAD) umožňuje získat navíc analytická data a potvrdit krystalický nebo amorfní charakter zkoumaného materiálu.

Aplikace: určení velikosti a tvarů částic, popis krystalinity vzorků, zobrazení řezu buněk
Specifikace
  • Bodové rozlišení: 0,194 nm
  • Urychlovací napětí: 80 – 200 kV
  • Zvětšení: 50 – 1 500 000×
  • Zdroj elektronů: LaB6
Manual Manuál v angličtině
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Transmisní elektronový mikroskop JEOL 2010 HC"
"Fyzika pevných látek a magnetismus", "Organická chemie", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Průmyslová chemie a chemické inženýrství", "Geologie a mineralogie", "Geochemie", "Genetika a molekulární biologie", "Imunologie", "Mikrobiologie, virologie", "Biotechnologie a bionika", "Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina", "Hutnictví, kovové materiály", "Ostatní materiály"