Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Finnigan LCQ Fleet spektrometr Classic

Pracoviště přístroje "Finnigan LCQ Fleet spektrometr Classic"
Jméno pracoviště: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Hlavním cílem Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů (RCPTM) je transfer a vývoj high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe a účast Centra v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. RCPTM se zaměřuje na špičkový výzkum v oblasti nanočástic oxidu kovů pro katalytické a magnetické aplikace, uhlíkatých nanostruktur, nanočástic kovů pro antimikrobiální technologie a technologie čištění vody, koordinační chemie, fotoniky, nové přístrojové techniky v optice a analytické chemii. Jedním z hlavních cílů je rovněž nabízet prvotřídní mikroskopické, spektroskopické, magnetické a další přístroje pro komerční využití.
Přístroj "Finnigan LCQ Fleet spektrometr Classic"
Výrobce Thermo Electron Corporation
Počet kusů 1
Použití
Přístroj slouží pro identifikaci a stanovení látek v širokém rozmezí molekulových hmotností a polarity na základě měření molekulové hmotnosti analyzované látky (resp. hodnoty m/z molekulového iontu) a její fragmentace (charakteristické štěpení molekulového iontu v kolizní cele). Přístroj dovoluje získat vícestupňová kolizní spektra (MSn).

Aplikace:
Studium dějů probíhajících při ionizaci organických látek a ovlivňujících vzhled spektra v závislosti na podmínkách v iontovém zdroji a dalších proměnných.
Měření spekter metodou desorpčního nanoelektrospreje a studium procesů uplatňujících se při desorpci látek z pevných povrchů.
Měření diskriminace optických izomerů v chirálních systémech kinetickou metodou.
On-line spojení s kapalinovou chromatografií pro vysoce selektivní detekci látek eluovaných z chromatografické kolony.
Specifikace
  • Používané iontové zdroje: elektrosprej; chemická ionizace za atmosférického tlaku (APCI) – oba užívané samostatně nebo ve spojení s vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií nebo kapilární elektroforézou; desorpční nano-elektrosprej (DESI) – pro analýzu pevných vzorků a povrchů.
  • Analyzátor: iontová past
Manual Datasheet v angličtině
Manuál v angličtině
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Finnigan LCQ Fleet spektrometr Classic"
"Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Biochemie", "Fyzikální chemie a teoretická chemie", "Elektrochemie", "Průmyslová chemie a chemické inženýrství"