Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Finnigan LCQ Fleet spektrometr Duo

Pracoviště přístroje "Finnigan LCQ Fleet spektrometr Duo"
Jméno pracoviště: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Hlavním cílem Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů (RCPTM) je transfer a vývoj high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe a účast Centra v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. RCPTM se zaměřuje na špičkový výzkum v oblasti nanočástic oxidu kovů pro katalytické a magnetické aplikace, uhlíkatých nanostruktur, nanočástic kovů pro antimikrobiální technologie a technologie čištění vody, koordinační chemie, fotoniky, nové přístrojové techniky v optice a analytické chemii. Jedním z hlavních cílů je rovněž nabízet prvotřídní mikroskopické, spektroskopické, magnetické a další přístroje pro komerční využití.
Přístroj "Finnigan LCQ Fleet spektrometr Duo"
Výrobce Thermo Electron Corporation
Počet kusů 1
Použití Přístroj slouží pro identifikaci a stanovení látek v širokém rozmezí molekulových hmotností a polarity na základě měření molekulové hmotnosti analyzované látky (resp. hodnoty m/z molekulového iontu) a její fragmentace (charakteristické štěpení molekulového iontu v kolizní cele). Přístroj dovoluje získat vícestupňová kolizní spektra (MSn).

Aplikace: Měření spekter metodou desorpčního nanoelektrospreje a studium procesů uplatňujících se při desorpci látek z pevných povrchů
Specifikace
  • Používané iontové zdroje: elektrosprej, desorpční elektrosprej (DESI) – pro analýzu pevných vzorků a povrchů.
  • Analyzátor: iontová past
Manual Manuál v angličtině
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Finnigan LCQ Fleet spektrometr Duo"
"Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Biochemie", "Průmyslová chemie a chemické inženýrství"