Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

RTG práškový difraktometr X´Pert PRO MPD

Pracoviště přístroje "RTG práškový difraktometr X´Pert PRO MPD"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Centrum výzkumu nanomateriálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Základní a aplikovaný výzkum v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů s orientací na nanomateriály na bázi železa a oxidů železa.

Společne s výzkumem nanomateriálů se výzkum Centra věnuje vývoji Mössbauerových spektrometrů. Naše laboratoř vyvinula kompatní spektrofometr pro transmisní Mössbauerovskou.

V současnosti jsou vyvýjeny rezonanční spektroskopy a spektroskopy konverzních elektronů.
Přístroj "RTG práškový difraktometr X´Pert PRO MPD"
Výrobce PANalytical
Počet kusů 1
Stáří 2007
Podmínky Práškové vzorky, minimální množství 1 mg
Použití Roentgenový práškový difraktometr (XRD) je univerzální nástroj pro charakterizaci jakéhokoli druhu práškových materiálů. Představuje standartní techniku pro identifikaci fází, kvantitativní fázovou analýzu, analýzu krystalové struktury, velikost částic a stanovení napětí, non-ambient měření (vysoká teplota, vysoká vlhkost, přítomnost reakčních plynů) pro in-situ pozorování reakcí a vlastností při daných podmínkách, dilatometrie, atd.

Aplikace: fázové analýzy, kvalitní sběr dat pro stanovení mřížkových parametrů, Rietveldova analýza a určení krystalové struktury pomocí práškové difrakce, odhad velikosti částic, in-situ studium reakcí v pevné fázi ve vakuu a různých atmosférách (oxidační, redukční, inertní, atd.)
Specifikace
  • Záření Co Kα
  • Typ goniometru: vertikální
  • Rozsah 2θ: 0–150°
  • Typ detektoru: vysokorychlostní polovodičový X´Celerator
  • Provozní režimy: odrazová parafokusní (Bragg-Brentano) geometrie a transmise na plochých vzorcích (měnič vzorku pro 15 pozic), transmise ve skleněné kapiláře (Debye-Scherrer geometrie)
  • Rozsah teplot: pokojová až 900 °C (reakční komora Anton Paar XRK900)
  • Optics: měnitelné rozbíhavé a anti-rozptylové štěrbiny, primární paprsek - hybridní monochromátor (výběr čisté Kα1 spektrální čáry), kolimátor 0.02 rad
  • Dostupný Software: X´Pert Data Collector a High Score Plus
  • Databáze: PDF-4, ICSD (verze 1.4.2, 2007-2)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "RTG práškový difraktometr X´Pert PRO MPD"
"Fyzika pevných látek a magnetismus", "Fyzika pevných látek a magnetismus"