Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Aparatura pro měření povrchových elektrických potenciálů rostlin

Pracoviště přístroje "Aparatura pro měření povrchových elektrických potenciálů rostlin"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Přístroj "Aparatura pro měření povrchových elektrických potenciálů rostlin"
Výrobce Laboratoř biofyziky
Počet kusů 1
Stáří 2005
Podmínky měření na listech
možnost nedestruktivních měření
Použití
  • měření povrchových elektrických potenciálů rostlin
  • šíření elektrických signálů rostlinou
Specifikace Signál z povrchových elektrod je převáděn přes předzesilovač do analogově-digitalní PC karty.
Manual Oddelení biofyziky, tř. Svobody 26, Olomouc
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Aparatura pro měření povrchových elektrických potenciálů rostlin"
"Biofyzika", "Fyziologie", "Botanika", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin"