Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Dvoukanálový plynový chromatograf GC/MS – 7890 A plus/MS 5975C

Pracoviště přístroje "Dvoukanálový plynový chromatograf GC/MS – 7890 A plus/MS 5975C"
Jméno pracoviště: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Hlavním cílem Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů (RCPTM) je transfer a vývoj high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe a účast Centra v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. RCPTM se zaměřuje na špičkový výzkum v oblasti nanočástic oxidu kovů pro katalytické a magnetické aplikace, uhlíkatých nanostruktur, nanočástic kovů pro antimikrobiální technologie a technologie čištění vody, koordinační chemie, fotoniky, nové přístrojové techniky v optice a analytické chemii. Jedním z hlavních cílů je rovněž nabízet prvotřídní mikroskopické, spektroskopické, magnetické a další přístroje pro komerční využití.
Přístroj "Dvoukanálový plynový chromatograf GC/MS – 7890 A plus/MS 5975C"
Výrobce Agilent Technologies
Počet kusů 1
Použití Dvoukanálový plynový chromatograf GC/MS HP 6890 plus/MS 5973N je přístroj pro vědeckovýzkumné a vývojové laboratoře analyzující těkavé a semitěkavé látky. Spojení GC/MS (plynového chromatografu a hmotnostního spektrometru) poskytuje nové možnosti identifikace cílových látek a současně jejich kvantifikaci při dosažení maximální citlivosti.

Aplikace: Těkavé analyty (např. v potravinách)
Specifikace Plynový chromatograf 7890 A plus:
Vysoce spolehlivý přístroj s automatickým dávkovačem G 4513A, split/splitless nástřikem a úplnou elektronickou regulací (EPC) tlaků a průtoků všech plynů s přesností 0,001 psi.

Hmotnostní spektrometr MS 5975C:
s kvadrupólovým hmotnostním analyzátorem (rozsah 1,6-1050 amu), ionizací elektronem (EI) s volitelnou ionizační energií (5-240 eV) a knihovnou spekter (NIST). Možnost volby chemické ionizace (CI).
Manual Manuál k GC 7890 v angličtině
Datasheet k GC 7890 v angličtině
Manuál k MS 5975 v angličtině
Datasheet k MS 5975 v angličtině
Podrobný datasheet k MS 5975 v angličtině
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Dvoukanálový plynový chromatograf GC/MS – 7890 A plus/MS 5975C"
"Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie"