Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Ultraúčinná kapalinová chromatografie – UPLC Acquity

Pracoviště přístroje "Ultraúčinná kapalinová chromatografie – UPLC Acquity"
Jméno pracoviště: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Hlavním cílem Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů (RCPTM) je transfer a vývoj high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe a účast Centra v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. RCPTM se zaměřuje na špičkový výzkum v oblasti nanočástic oxidu kovů pro katalytické a magnetické aplikace, uhlíkatých nanostruktur, nanočástic kovů pro antimikrobiální technologie a technologie čištění vody, koordinační chemie, fotoniky, nové přístrojové techniky v optice a analytické chemii. Jedním z hlavních cílů je rovněž nabízet prvotřídní mikroskopické, spektroskopické, magnetické a další přístroje pro komerční využití.
Přístroj "Ultraúčinná kapalinová chromatografie – UPLC Acquity"
Výrobce Waters
Počet kusů 1
Stáří 2007
Použití Přístroj slouží pro ultraúčinnou separaci směsi látek. K separaci dochází na základě rozdílné distribuce jednotlivých složek směsi mezi kapalnou mobilní fázi a fázi stacionární. Metoda je určena pro analýzu širokého spektra látek s různou molekulovou hmotností a polaritou ve složitých matricích. Pro potřeby identifikace je technika rutinně připojena k tandemovému hmotnostnímu spektrometru typu QqTOF.

Aplikace: analýza potravin, léčiv, rostlinného materiálu.
Stanovení polyfenolů, anthokyaninových barviv, prekurzorů nebezpečných látek a studium jejich metabolismu a osudu v životním prostředí.
Specifikace
  • Chromatografické čerpadlo - průtok: 0,001-2,000 ml/min
  • Maximální operační tlak: 103,421 kPa
  • Umožňuje práci s kolonami naplněnými sorbenty s velikostí částic < 2mm.
  • Autosampler - objem dávkovaného vzorku: 0,1-50ml v režimu částečného plnění dávkovací smyčky nebo režim plné smyčky
  • Teplota: 4-40°C
  • Detektor: Detektor diodového pole
  • Rozsah vlnových délek: 200-500 nm
  • Hmotnostní spektrometr (QqTOF Premier)
Manual Manuál v angličtině
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou