Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Dynamic Light Scattering Sizer

Pracoviště přístroje "Dynamic Light Scattering Sizer"
Jméno pracoviště: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Hlavním cílem Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů (RCPTM) je transfer a vývoj high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe a účast Centra v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. RCPTM se zaměřuje na špičkový výzkum v oblasti nanočástic oxidu kovů pro katalytické a magnetické aplikace, uhlíkatých nanostruktur, nanočástic kovů pro antimikrobiální technologie a technologie čištění vody, koordinační chemie, fotoniky, nové přístrojové techniky v optice a analytické chemii. Jedním z hlavních cílů je rovněž nabízet prvotřídní mikroskopické, spektroskopické, magnetické a další přístroje pro komerční využití.
Přístroj "Dynamic Light Scattering Sizer"
Výrobce
Počet kusů 1
Stáří 2001
Použití Dynamic Light Scattering Sizer kontinuálně měří intenzitu rozptýleného laserového světla. Rozptyl je důsledkem interakce laserového světla s částicemi. Kolísání intenzity závisí na mobilitě částic a tak i na velikosti částic.
Specifikace
  • Rozsah velikosti částic: 1 nm - 6 µm
  • Kapalné médium: voda (jakékoli médium se známým komplexním indexem lomu a viskozity)
  • Úhel rozptylu: 15°, 90°
  • Vlnová délka: 661 nm
Externista Ne
Přesun Ne
Kategorie přístroje "Dynamic Light Scattering Sizer"
"Analytická chemie, separace"