Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Chlorofylmetr SPAD-502

Pracoviště přístroje "Chlorofylmetr SPAD-502"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Přístroj "Chlorofylmetr SPAD-502"
Výrobce Konica Minolta Sensing, Inc., Japan
Počet kusů 1
Stáří 2005
Použití SPAD-502 provádí rychlá a jednoduchá měření obsahu chlorofylu v listech bez jejich poškození. Jeho lehká a odolná konstrukce ho předurčuje pro použití v terénu.
Obsah chlorofylu v listu je jedním z indikátorů zdraví rostliny, jeho měřením tak můžeme optimalizovat načasování a množství podávaných hnojiv, což může přispět k větší úrodě, vyšší kvalitě plodin a nižšímu environmentálnímu dopadu hnojiv.

Aplikace: nedestruktivní měření obsahu chlorofylů v listech rostlin, sledování růstu a zdraví rostlin, optimalizace hnojení dusíkem
Specifikace
  • Typ: přenosný přístroj pro měření obsahu chlorofylu
  • Vzorky: listy plodiny
  • Měřicí systém: rozdílná absorbance na dvou vlnových délkách (650 and 940 nm)
  • Měřicí plocha: 2 x 3 mm
  • Tloušťka vzorku: max 1,2 mm
  • Světelný zdroj: 2 LED elementy
  • Snímač: 1 SPD (křemíková fotodioda)
  • Životnost baterie: více než 20 000 měření
Manual Manuál (EN)
Datasheet (EN)
Externista Ano
Přesun Ano, i mimo budovu
Podmínky zapujčení Nutné osobní jendnání a dohoda
Kategorie přístroje "Chlorofylmetr SPAD-502"
"Biofyzika", "Fyziologie", "Botanika", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin"