Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

FT-IR a FT-Ramanovské spektrometry

Pracoviště přístroje "FT-IR a FT-Ramanovské spektrometry"
Jméno pracoviště: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Hlavním cílem Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů (RCPTM) je transfer a vývoj high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe a účast Centra v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. RCPTM se zaměřuje na špičkový výzkum v oblasti nanočástic oxidu kovů pro katalytické a magnetické aplikace, uhlíkatých nanostruktur, nanočástic kovů pro antimikrobiální technologie a technologie čištění vody, koordinační chemie, fotoniky, nové přístrojové techniky v optice a analytické chemii. Jedním z hlavních cílů je rovněž nabízet prvotřídní mikroskopické, spektroskopické, magnetické a další přístroje pro komerční využití.
Přístroj "FT-IR a FT-Ramanovské spektrometry"
Výrobce Nicolet
Počet kusů 1
Použití

FT-IR spektrometr Thermo Nicolet Nexus 670 FT-IR s FT-Ramanovým modulem Nicolet NXR 9650 a FT-IR spektrometr Perkin-Elmer Spektrum One

Měření infračervených absorpčních spekter a spekter Ramanova rozptylu pevných nebo kapalných vzorků (např. pro organickou, anorganickou i polymerní chemii, farmaceutický výzkum, forenzní analýzy, kapalinové analýzy), použití pro identifikaci, kontrolu čistoty nebo strukturní studie chemických látek.

Příklad využití:

IR (oblast 400-4000 cm-1; vlevo) a Ramanovo (oblast 400-3750 cm-1; vpravo) spektrum komplexu [Pt(ox)(3,4diOMeL)2] s přiřazením charakteristických vibrací obou typů ligandů koordinovaných na centrální atom.

Specifikace

Infračervená spektroskopie:

  • Spektrální rozsah: 150-400 cm-1 (far IR), 400-4000 cm-1 (mid IR), 4000-10000 cm-1 (near IR)
  • Vzorkovací techniky: transmisní (KBr tablety, nujol), ATR (Smart Orbit Diamond Plate), DRIFT
  • Spektrální rozlišení: 0,125 cm-1
  • Kontinuální dynamická adjustace
  • Automatická kontinuálně variabilní apertura

Ramanova spektroskopie:

  • Spektrální rozsah: 50-4000 cm-1
  • Detektor: NXE Genie germaniový detektor chlazený dusíkem, který umožňuje vysokou rychlost skenování bez zhoršení kvality dat
  • Zdroj: Nd:YVO4 laser s excitační vlnovou délkou 1064 nm
  • Spektrální rozlišení: standardní Ramanovské rozlišení je lepší než 0,8 cm-1
  • Maximální spektrální rozlišení interferometru je 0,09 cm-1
Externista
Přesun
Kategorie přístroje "FT-IR a FT-Ramanovské spektrometry"
"Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Biochemie", "Průmyslová chemie a chemické inženýrství"