Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Izotermický titrační kalorimetr

Pracoviště přístroje "Izotermický titrační kalorimetr"
Jméno pracoviště: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Hlavním cílem Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů (RCPTM) je transfer a vývoj high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe a účast Centra v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. RCPTM se zaměřuje na špičkový výzkum v oblasti nanočástic oxidu kovů pro katalytické a magnetické aplikace, uhlíkatých nanostruktur, nanočástic kovů pro antimikrobiální technologie a technologie čištění vody, koordinační chemie, fotoniky, nové přístrojové techniky v optice a analytické chemii. Jedním z hlavních cílů je rovněž nabízet prvotřídní mikroskopické, spektroskopické, magnetické a další přístroje pro komerční využití.
Přístroj "Izotermický titrační kalorimetr"
Výrobce MicroCal Inc.
Počet kusů 1
Stáří 2011
Použití

Izotermická titrační kalorimetrie a izotermická kalorimetrická měření kapalných vzorků při teplotách od 2 do 80 °C pro studium molekulových interakcí (malé molekuly, proteiny, nukleové kyseliny a jiné biomolekuly) a způsobu vazby reakčních komponent nebo studium reakční kinetiky.

Specifikace
  • Měřicí cela: 1,4 ml (z vysoce chemicky odolné slitiny Hastelloy?) 
  • Rozsah teplot: 2–80 °C
  • Určení vazebných parametrů (n, K, H a S) během jediného experimentu
  • Automatický dávkovač reagencií do měřicí cely
  • ThermoVac? - stanice k přípravě vzorku (temperace, odplynění, promíchání)
Externista
Přesun
Kategorie přístroje "Izotermický titrační kalorimetr"
"Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Biochemie", "Fyzikální chemie a teoretická chemie"