Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

UHPLC - MS

Pracoviště přístroje "UHPLC - MS"
Jméno pracoviště: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Hlavním cílem Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů (RCPTM) je transfer a vývoj high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe a účast Centra v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. RCPTM se zaměřuje na špičkový výzkum v oblasti nanočástic oxidu kovů pro katalytické a magnetické aplikace, uhlíkatých nanostruktur, nanočástic kovů pro antimikrobiální technologie a technologie čištění vody, koordinační chemie, fotoniky, nové přístrojové techniky v optice a analytické chemii. Jedním z hlavních cílů je rovněž nabízet prvotřídní mikroskopické, spektroskopické, magnetické a další přístroje pro komerční využití.
Přístroj "UHPLC - MS"
Výrobce Thermo scientific
Počet kusů 1
Podmínky

Formou zakázkových měření jsme schopni provádět komplexní rutinní analýzy směsí i chemických individuí pevných a kapalných vzorků prostřednictvím ultra vysoce účinného kapalinového chromatografu (Dionex) ve spojení s LCQ Fleet Ion Mass Trap hmotnostním spektrometrem (Thermo Scientific).

Použití

Měření hmotností molekul a molekulových fragmentů ve vzorcích do celkové m/z = 4000 pomocí ionizačních technik ESI a APCI

  • možnost rychlé, kontinuální změny polarity pro co nejkomplexnější skenování vzorku
  • možnost metody přímého nástřiku, tedy bez předřazení LC chromatografu. Výhodou je možnost analýzy látek chromatograficky nedělitelných

Měření pevných vzorků rozpustných v jakémkoli z běžně používaných rozpouštědel

Měření kapalných vzorků od koncentrací 10–9 M

Možnost fragmentace MS/MSn

Metoda široce uplatnitelná v průmyslu i základním výzkumu, uživatel je schopen během několika minut provést:

  • analýzu směsí látek
  • určení molekulové hmotnosti (kvalitativní analýza)
  • určení primární struktury analyzované látky
  • kvantitativní analýzu metodou monitorování vybraného iontu (SIM) pomocí izotopově značených externích standardů
Specifikace
  • Max. tlak pumpy – 620 bar, termostat kolon 5-80 °C, UV detektor DAD-3000.
  • Možnost semipreparativní izolace vzorku
Externista
Přesun
Kategorie přístroje "UHPLC - MS"
"Elementární částice a fyzika vysokých energií", "Fyzika pevných látek a magnetismus", "Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Biochemie", "Fyzikální chemie a teoretická chemie", "Průmyslová chemie a chemické inženýrství"