Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Přenosný spektrální radiometr LI-1800 a integrální radiometr LI-189

Pracoviště přístroje "Přenosný spektrální radiometr LI-1800 a integrální radiometr LI-189"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Přístroj "Přenosný spektrální radiometr LI-1800 a integrální radiometr LI-189"
Výrobce LI-COR Inc., Nebraska, USA
Počet kusů 1
Stáří 1989
Použití LI-1800 představuje rychlou a přesnou metodu pro spektrální radiometrická měření v terénu i v laboratoři.
Optický sýstém přístroje LI-1800 sestává ze 3 základních komponent - filtrového kola, holografického mřížkového monochromátoru a křemíkového detektoru. Monochromátor má nastavitelnou spektrální šířku po jednotlivých řídicích intervalech v rozsahu 300-1100 nm. Díky vysoce účinnému detektoru lze s LI-1800 dosahovat skenovacích rychlostí nad 30 nm/s.

Integrální radiometr LI-189 měří množství energie na vlnových délkách v rozmezí 400-700 nm. Výsledky měření jsou zobrazeny v mikromolech na čtvereční metr za sekundu (µmol.m2.sec).

Aplikace: měření spekter dopadajícího záření a měření ozářenosti fotosynteticky účinného záření, PAR (kvantová) měření
Specifikace LI-1800:
  • Rozsah vlnových délek: 300 - 1100 nm
  • Drive interval vlnové délky: 1, 2, 5, nebo 10 nm (nastavitelný)
  • Spektrální šířka: 6 nm
  • Rychlost skenování: >30 nm/s
LI-189:
  • Typ: integrální senzor
  • Rozsah vlnových délek: 400 - 700 nm
Manual Manuál k LI-1800 v angličtině
Manuál k LI-189 v angličtině
Externista Ne
Přesun Ano, i mimo budovu
Podmínky zapujčení nutné osobní jednání
Kategorie přístroje "Přenosný spektrální radiometr LI-1800 a integrální radiometr LI-189"
"Biofyzika", "Fyziologie", "Botanika", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin"