Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

ULTRA imunochemický analyzátor

Pracoviště přístroje "ULTRA imunochemický analyzátor"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Fakulta: Lékařská fakulta - Patologie
Ulice: Hněvotínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Charakteristika služeb: Laboratoř molekulární patologie tvoří pět laboratoří:
  • Laboratoř imunohistochemie a in situ hybridizace zabývající se imunohistochemickým stanovením exprese proteinů a in situ detekcí nukleových kyselin.
  • Laboratoř morfometrie a počítačové analýzy obrazu zabývající se kvantitativním vyhodnocováním histologických preparátů a Western Southern blotů.
  • Laboratoř buněčných kultur disponuje širokým spektrem nádorových buněčných linií.
  • Laboratoř molekulární biologie se podílí na studiu molekulárních mechanizmů kancerogeneze.
  • Laboratoř imunohistochemie je akreditována pro vyšetření exprese proteinů Her-2/neu (c-erbB2), PR, ER, Bcl-2 a PCNA metodou nepřímé imunohistochemie (IHC) ve vzorcích karcinomu mléčné žlázy.
Přístroj "ULTRA imunochemický analyzátor"
Výrobce Ventana
Počet kusů 1
Použití Imunohistochemistry, Cytogenetics
Specifikace Fully automated open IHC / ISH staining machine with manual/automatic dosing of reagents. Format: standard microscopic slide; capacity: simultaneously up to 30 glasses; methods: IHC, ISH; CE IVD certification
Externista
Přesun
Kategorie přístroje "ULTRA imunochemický analyzátor"
"Analytická chemie, separace", "Biochemie", "Genetika a molekulární biologie", "Imunologie", "Mikrobiologie, virologie", "Lékařská zařízení, přístroje a vybavení"