Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Odyssey Fc Infračervený zobrazovací systém

Pracoviště přístroje "Odyssey Fc Infračervený zobrazovací systém"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Fakulta: Lékařská fakulta - Patologie
Ulice: Hněvotínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Charakteristika služeb: Laboratoř molekulární patologie tvoří pět laboratoří:
  • Laboratoř imunohistochemie a in situ hybridizace zabývající se imunohistochemickým stanovením exprese proteinů a in situ detekcí nukleových kyselin.
  • Laboratoř morfometrie a počítačové analýzy obrazu zabývající se kvantitativním vyhodnocováním histologických preparátů a Western Southern blotů.
  • Laboratoř buněčných kultur disponuje širokým spektrem nádorových buněčných linií.
  • Laboratoř molekulární biologie se podílí na studiu molekulárních mechanizmů kancerogeneze.
  • Laboratoř imunohistochemie je akreditována pro vyšetření exprese proteinů Her-2/neu (c-erbB2), PR, ER, Bcl-2 a PCNA metodou nepřímé imunohistochemie (IHC) ve vzorcích karcinomu mléčné žlázy.
Přístroj "Odyssey Fc Infračervený zobrazovací systém"
Výrobce Li-Cor
Počet kusů 1
Použití documentation and imaging systems, image analyzer
Specifikace System for western blot analysis; Format: Western blot of gels up to 10 x 12 cm; measurements: near infrared fluorescence (532/600, 685/700, 785/800), chemiluminescence, Coomassie Brilliant Blue, ethidium bromide, SYBR Green etc; dynamic range of more than 6 orders of magnitude
Externista
Přesun
Kategorie přístroje "Odyssey Fc Infračervený zobrazovací systém"
"Biochemie", "Genetika a molekulární biologie", "Imunologie", "Mikrobiologie, virologie", "Biotechnologie a bionika", "Lékařská zařízení, přístroje a vybavení"