Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Cary 4000 UV-Vis spektrometr

Pracoviště přístroje "Cary 4000 UV-Vis spektrometr"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Radiologická laboratoř
Fakulta: Lékařská fakulta - Ústav farmakologie
Ulice: Hněvotínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Pracoviště provádí farmakokinetické experimenty in vivo, in vitro: zjištování základních farmakokinetických parametrů (Cmax, Tmax, poločas, plocha pod křivkou); biodistribuci látky ve tkáních experimentálního zvířete (potkan).
Přístroj "Cary 4000 UV-Vis spektrometr"
Výrobce Agilent
Počet kusů 1
Použití Biochemistry, Molecular biology, Pharmacology, Chemistry, Material Science
Specifikace High performance double-beam UV-Vis spectrophotometer.; Range: from 175 to 900 nm, photometric range of ± Abs 10. Temperature -controlled holder for 6+6 samples
Externista
Přesun
Kategorie přístroje "Cary 4000 UV-Vis spektrometr"
"Analytická chemie, separace", "Biochemie", "Genetika a molekulární biologie", "Imunologie", "Mikrobiologie, virologie", "Lékařská zařízení, přístroje a vybavení"