Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Porometr PMR-5

Pracoviště přístroje "Porometr PMR-5"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Přístroj "Porometr PMR-5"
Výrobce PP Systems
Počet kusů 1
Stáří 2003
Použití PMR-5 firmy PP Systems je kontinuální průtokový porometr navržený pro použití s CO2 analyzátorem EGM-4 téže firmy.
EGM-4 zajišťuje napájení porometru, měří, interpretuje, zobrazuje a ukládá výstupy senzorů porometru.
Porometr PMR-5 je přenosná jednotka používající otevřený systéme měření odparu z listů.
Systém kontinuálně dopočítává a zobrazuje referenční vlhkost a vlhkost v komoře porometru, teplotu listu (energetická rovnováha), průtok vzduchu, dopadající PAR (Photosynthetically Active Radiation), a vodivost průduchů. Zaznamenána je také rychlost vypařování.
Systém je pro snadnou interpretaci výsledků vybaven softwarem pro transfer dat do PC (formát ASCII)

Aplikace: měření transpirace listů a vodivosti průduchů
Specifikace Porometr PMR-5:
 • Senzory vlhkosti/teploty: 2 digitální CMOS senzory
 • PAR Senzor: zcela kosinově korigovaný PAR senzor (400 - 700 nm)
 • PAR Sensor - rozsah: 0 - 3000 μmol m-2s-1
 • PAR Sensor - přesnost: 10 μmol m-2s-1
 • Měřicí rozsah vodivosti průduchů: 0 - 9999 μmol m-2s-1
CO2 Environmentalní plynový analyzátor EGM-4:
 • Metoda analýzy: nedisperzivní infračervená, nastavení jako absolutní absorptiometr s mikroprocesorovým řízením linearizace
 • Měřiví rozsah CO2: 0 - 20 000 ppm (μmol mol-1)
 • Přesnost: lepší než 1 %
 • Linearita: lepší než 1 %
 • Analogový výstup: 4-20 mA, 0-1 V, 0-2 V, 0-3 V, 0-4 V, 0-5 V (Linear)
 • Digitální výstup: RS 232 (ASCII formát)
Manual Manuál k PMR-5 v angličtině
Datasheet k PMR-5 v angličtině
Manuál k EGM-4 v angličtině
Datasheet k EGM-4 v angličtině
Externista Ano
Přesun Ano, i mimo budovu
Podmínky zapujčení nutné osobní jenání
Kategorie přístroje "Porometr PMR-5"
"Biofyzika", "Fyziologie", "Botanika", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin"