Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

FLS920 Modulární fluorescenční spektrometr

Pracoviště přístroje "FLS920 Modulární fluorescenční spektrometr"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky
Fakulta: Lékařská fakulta - Ústav lékařské biofyziky
Ulice: Hněvotnínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Charakteristika služeb: Fluorescenční mikroskopie, spektrofotometrie, spektrofluorimetrie, měření parametrů sonografů detekce ionizujícího záření, měření spekter zářičů gama, měření fyzikálních vlastností kapalin: viskozity, indexu lomu látek. Statistické analýzy dat biomedicínského výzkumu.
Přístroj "FLS920 Modulární fluorescenční spektrometr"
Výrobce Edinburgh Instruments
Počet kusů 1
Specifikace Fully automated modular fluorescence spectrometr; Format: cells, 96 and 384-well microplates, connected to Olympus microscopes; Measurement range 200-850 nm, steady-state luminescence, fluorescence in the range of 75 ps for 10 microseconds
Externista
Přesun
Kategorie přístroje "FLS920 Modulární fluorescenční spektrometr"
"Biofyzika", "Analytická chemie, separace", "Biochemie", "Genetika a molekulární biologie", "Imunologie", "Mikrobiologie, virologie", "Lékařská zařízení, přístroje a vybavení"