Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Mikrotermometrická komora LINKAM THMSG 600

Pracoviště přístroje "Mikrotermometrická komora LINKAM THMSG 600"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra geologie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra geologie
Ulice: Třída Svobody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Mineralogie, hydrotermální mineralizace, petrofyzika, měření přirozené radioaktivity hornin, petrologie a studium fluidních inkluzí, petroarcheologie, paleontologiea mikropaleontologie, stratigrafie a sedimentologie, regionální geologie, enviromentální geochemie.
Charakteristika služeb: Základní geologické mapování a průzkum, posudková činnost. Měření přirozené radioaktivity hornin, stanovení radonového rizika, hodnocení enviromentálních rizik. Odběr a analýza vzorků půd a sedimentů pro enviromentální účely, posudková činnost. Hydrologický průzkum, mapování topografie dna řek a vodních nádrží, posudková činnost. Geofyzikální a petrofyzikální průzkum, aplikace v archeologii, stavebnictví, hodnocení ekologických rizik. Petrografie stavebních hmot a petroarcheologie. Spektrofotometrické měření barevnosti pevných a sypkých materiálů, posudková činnost.
Přístroj "Mikrotermometrická komora LINKAM THMSG 600"
Výrobce Linkam Scientific Instruments Ltd.
Počet kusů 1
Stáří 2004
Použití Polarizační mikroskop Olympus BX 51 pro pozorování v procházejícím světle, doplněný digitální videokamerou PixeLINK PL A 662 a mikrotermometrickou komorou LINKAM THMSG 600 s příslušenstvím pro mikrotermometrické studium fluidních inkluzí. Tato sestava je vhodná pro aplikace v mineralogii, petrologii a technické petrografii.
Specifikace
  • Rozsah teplot: -196°C až 600°C
  • Rychlost ohřevu: až 130°C/min
  • Stabilita teploty: <0.01°C
  • Senzor teploty: 100ohm Pt rezistor
  • Apertura: průměr 1,3 mm
  • Komora pro vzorek: průměr 22 mm
  • Pracovní vzdálenost objektivu: od 0.1mm do 4.5mm
  • Minimální pracovní vzdálenost kondensoru: 12.5mm
  • Posuv: 16 mm v osách X,Y
Manual Datasheet v angličtině
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou.
Kategorie přístroje "Mikrotermometrická komora LINKAM THMSG 600"
"Fyzika pevných látek a magnetismus", "Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Fyzikální chemie a teoretická chemie", "Průmyslová chemie a chemické inženýrství", "Hydrologie a limnologie", "Geologie a mineralogie", "Seismologie, vulkanologie a struktura Země", "Geochemie", "Pedologie", "Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů", "Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola", "Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace", "Vliv životního prostředí na zdraví", "Ochrana krajinných území", "Hutnictví, kovové materiály", "Keramika, žáruvzdorné materiály a skla", "Kompositní materiály", "Koroze a povrchové úpravy materiálu", "Únava materiálu a lomová mechanika"