Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Kyslíková elektroda Clarkova typu

Pracoviště přístroje "Kyslíková elektroda Clarkova typu"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Přístroj "Kyslíková elektroda Clarkova typu"
Výrobce Hansatech, Kings Lynn, UK
Počet kusů 1
Stáří 1993
Podmínky Měření probíhá v komůrce temperované vodou na 25 °C.
Použití Systém kyslíkové elektrody clarkova typu představuje dostupnou praktickou metodu pro měření vývoje a spotřeby molekulárního kyslíku během fotochemických procesů fotosyntézy v kapalné a plynné fázi (200 µl až 2.5 ml vzorku). Aplikace najde systém zejména ve výzkumu buněčného dýchání a fotosyntézy.
Systém kyslíkové elektrody sestává z následujícíh základních částí:
  • disková elektroda Clarkova typu S1
  • elektrodová komora DW1/AD
  • řídicí jednotka systému Oxygraph
Specifikace
  • Objem vzorku: 200 µl - 2.5 ml
  • Polarizační napětí: 700 mV
  • Elektroda je tvořena platinovou katodou a stříbrnou anodou
  • Elektrolytem je nasycený roztok KCl (50%)
  • Propojení řídicí jednotky a PC: RS 232
Manual Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Kyslíková elektroda Clarkova typu"
"Biofyzika", "Analytická chemie, separace", "Fyzikální chemie a teoretická chemie", "Elektrochemie", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin"