Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Fluorometr PAM 2000

Pracoviště přístroje "Fluorometr PAM 2000"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Přístroj "Fluorometr PAM 2000"
Výrobce Heinz Walz GmbH, Effeltrich, Německo
Počet kusů 1
Stáří 1996
Podmínky měření na listech a suspenzích
Použití Fluorometr PAM 2000 používá metody pulsní amplitudové modulace (PAM) - detekuje se fluorescenční signál frekvenčně i fázově shodný s modulovaným měřícím světlem. Tato metoda poskytuje vysoce selektivní měření relativního kvantového výtěžku fluorescence chlorofylu. Metoda je navíc spojena se saturační pulsní metodou, která umožňuje rychlé vyhodnocení fotosyntetické přeměny energie.
Princip PAM měří fluorescenci s vysokou citlivostí a selektivitou, kdy např. ani výrazně nemodulované světlo (např. plné sluneční záření se saturačními pulsy 10000 µmol quanta ms) nezpůsobuje žádné rušivé vlivy.

Aplikace: měření fluorescenční indukce chlorofylu
Specifikace
  • Měřicí světlo: max. emise 655 nm, 11 úrovní - standartní nastavení 0.1 μmol quanta m-2s-1, modulační frekvence 600 Hz nebo 20 kHz
  • Aktinické světelné zdroje: 655 nm (LED array), 735 nm (far red LED), <710 nm (halogenová lampa)
  • Detektor: PIN dioda s filtrem RG9 (>700 nm) a filtrem tepelné ochrany
  • Měřené a vypočítávané veličiny: Fo, Fm, Fv/Fm, Ft, ΔF/Fm´ = yield, Fo´, qP, qN (nebo NPQ), ETR = PAR x yield x 0.5 x 0.84
  • Interface: RS 232
  • Software: data acquisition software DA-2000
Manual Manuál (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Fluorometr PAM 2000"
"Biofyzika", "Fyziologie", "Botanika", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin"