Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Dvoupaprskový spektrofotometr Unicam UV500

Pracoviště přístroje "Dvoupaprskový spektrofotometr Unicam UV500"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Přístroj "Dvoupaprskový spektrofotometr Unicam UV500"
Výrobce Thermo Spectronic, Cambridge, Anglie
Počet kusů 1
Stáří 2000
Použití Unicam UV500 je dvoupaprskový skenovací spektrofotometr klasické koncepce pro nejnáročnější použití s fotonásobičem jako detektorem.
Systém umožňuje pomocí dipleje a ovládacích prvků široké možnosti nastavení - spektra, kinetika, časová základna, zvolená vlnová délka, koncentrace s faktorem nebo s konstrukcí kalibračních křivek, podíl a programování vlnových délek, multikomponentní analýza. Spektrometr lze také propojit s PC nebo pro interpretaci výsledků použít disketovou mechaniku.
Hlavními výhodami přístroje jsou vysoká citlivost a fotonásobič umístěný blízko vzorku. Přístroj je vhodný i pro vysoce difuzní vzorky.

Aplikace: přesná měření absopčních spekter v oblasti 200 - 900 nm, i pro měření difúzní transmitance a reflektance pomocí integrační koule
Specifikace
  • Optika: dvoupaprsková
  • Detektor: fotonásobič
  • Rozsah vlnových délek: 200 - 900 nm
  • Ukládání dat: 1.44 FDD
  • Software: Vision 32
Manual Manuál (EN)
Externista Ano
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Dvoupaprskový spektrofotometr Unicam UV500"
"Biofyzika", "Analytická chemie, separace", "Fyziologie", "Botanika", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin"