Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Cyclone Plus Storage Phosphor System multimodal scanner

Pracoviště přístroje "Cyclone Plus Storage Phosphor System multimodal scanner"
Jméno pracoviště: Ústav molekulární a translační medicíny
Fakulta: Lékařská fakulta - Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje
Ulice: Hněvotínská 5
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Ústav molekulární a translační medicíny je jedinečnou infrastrukturou, kde se rozvíjí výzkum a vývoj v oblastech biotechnologií a pokročilých materiálů a technologií. Iniciátorem vzniku byla Univerzita Palackého v Olomouci, která ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a významnými subjekty z aplikační sféry připravila projekt BIOMEDREG, v rámci kterého ÚMTM vzniká. Ústav molekulární a translační medicíny při Lékařské Fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se stává technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum, s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění.
Přístroj "Cyclone Plus Storage Phosphor System multimodal scanner"
Výrobce PerkinElmer
Počet kusů 1
Použití Radiology
Specifikace Multimodal autoradiography scanner (\\\\\\\"phosphor imager\\\\\\\"); Format: gels, blots, tissue sections, gene arrays; measurements: common gamma and beta emitters; dynamic range of five orders of magnitude
Externista
Přesun
Kategorie přístroje "Cyclone Plus Storage Phosphor System multimodal scanner"
"Biochemie", "Genetika a molekulární biologie", "Imunologie", "Mikrobiologie, virologie", "Lékařská zařízení, přístroje a vybavení"