Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Carestream Albira PET3r/SPECT/CT imaging system

Pracoviště přístroje "Carestream Albira PET3r/SPECT/CT imaging system"
Jméno pracoviště: Ústav molekulární a translační medicíny
Fakulta: Lékařská fakulta - Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje
Ulice: Hněvotínská 5
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Ústav molekulární a translační medicíny je jedinečnou infrastrukturou, kde se rozvíjí výzkum a vývoj v oblastech biotechnologií a pokročilých materiálů a technologií. Iniciátorem vzniku byla Univerzita Palackého v Olomouci, která ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a významnými subjekty z aplikační sféry připravila projekt BIOMEDREG, v rámci kterého ÚMTM vzniká. Ústav molekulární a translační medicíny při Lékařské Fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se stává technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum, s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění.
Přístroj "Carestream Albira PET3r/SPECT/CT imaging system"
Výrobce Bruker
Počet kusů 1
Použití radiology animal imaging
Specifikace Imaging system for small animals combining positron emission tomography (PET), single photon emission computed tomography (SPECT) and computed tomography (CT) displaying in static and dynamic mode; PET: sensitivity at the center of the visual field 9%, the spatial resolution at the center of the visual field: less than 1.1 mm, the detection of the axial field of view: 148 mm, detection transaxial field of view: 80 mm in size; SPECT: spatial resolution at the center of the visual field less than 0.6 mm, detection of visual field from 30 to 140 mm, detection of gamma rays 30 - 400keV, the maximum sensitivity 1000cps/MBq, removable singlepinhole and multipinhole collimators, CT: optional voltage from 10 to 50 kVp, detectable field of view 70x70 mm, the spatial resolution of 90 µm; software for data analysis and image fusion
Externista
Přesun
Kategorie přístroje "Carestream Albira PET3r/SPECT/CT imaging system"
"Biochemie", "Genetika a molekulární biologie", "Imunologie", "Fyziologie", "Lékařská zařízení, přístroje a vybavení"