Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Carestream In-Vivo MS FX Pro imaging system

Pracoviště přístroje "Carestream In-Vivo MS FX Pro imaging system"
Jméno pracoviště: Ústav molekulární a translační medicíny
Fakulta: Lékařská fakulta - Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje
Ulice: Hněvotínská 5
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Ústav molekulární a translační medicíny je jedinečnou infrastrukturou, kde se rozvíjí výzkum a vývoj v oblastech biotechnologií a pokročilých materiálů a technologií. Iniciátorem vzniku byla Univerzita Palackého v Olomouci, která ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a významnými subjekty z aplikační sféry připravila projekt BIOMEDREG, v rámci kterého ÚMTM vzniká. Ústav molekulární a translační medicíny při Lékařské Fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se stává technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum, s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění.
Přístroj "Carestream In-Vivo MS FX Pro imaging system"
Výrobce Bruker
Počet kusů 1
Použití radiology animal imaging
Specifikace Imaging system for small animals, allowing fluorescence, luminescence, radioisotopic and x-ray imaging, The possibility of setting wavelength fluorescence: excitation of 410 - 760nm, emission 535 to 830, selectable voltage X-ray 12-35 kVp, optical resolution up to 10 µm / pixel , detection field range from 2x2 cm to 20x20 cm with continuous automatic zooming, imaging systems MARS for 360° detection; software for data analysis
Externista
Přesun
Kategorie přístroje "Carestream In-Vivo MS FX Pro imaging system"
"Biochemie", "Genetika a molekulární biologie", "Imunologie", "Fyziologie", "Mikrobiologie, virologie", "Lékařská zařízení, přístroje a vybavení"