Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Olympus IX81 / Veeco Bioscope Catalyst Atomic Force Microscope

Pracoviště přístroje "Olympus IX81 / Veeco Bioscope Catalyst Atomic Force Microscope"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky
Fakulta: Lékařská fakulta - Ústav lékařské biofyziky
Ulice: Hněvotnínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Charakteristika služeb: Fluorescenční mikroskopie, spektrofotometrie, spektrofluorimetrie, měření parametrů sonografů detekce ionizujícího záření, měření spekter zářičů gama, měření fyzikálních vlastností kapalin: viskozity, indexu lomu látek. Statistické analýzy dat biomedicínského výzkumu.
Přístroj "Olympus IX81 / Veeco Bioscope Catalyst Atomic Force Microscope"
Výrobce Olympus / Veeco
Počet kusů 1
Použití microscopic system
Specifikace Integrated inverted light, fluorescence and AFM microscopy system optimized for biological samples; fluorescence (UV, blue, green), AFM (XY range 150 µm; Z range 20 µm)
Externista
Přesun
Kategorie přístroje "Olympus IX81 / Veeco Bioscope Catalyst Atomic Force Microscope"
"Biofyzika", "Biochemie", "Genetika a molekulární biologie", "Imunologie", "Fyziologie", "Mikrobiologie, virologie", "Lékařská zařízení, přístroje a vybavení"