Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Katodoluminisceční mikroskop CL8200 Mk5-1

Pracoviště přístroje "Katodoluminisceční mikroskop CL8200 Mk5-1"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra geologie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra geologie
Ulice: Třída Svobody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Mineralogie, hydrotermální mineralizace, petrofyzika, měření přirozené radioaktivity hornin, petrologie a studium fluidních inkluzí, petroarcheologie, paleontologiea mikropaleontologie, stratigrafie a sedimentologie, regionální geologie, enviromentální geochemie.
Charakteristika služeb: Základní geologické mapování a průzkum, posudková činnost. Měření přirozené radioaktivity hornin, stanovení radonového rizika, hodnocení enviromentálních rizik. Odběr a analýza vzorků půd a sedimentů pro enviromentální účely, posudková činnost. Hydrologický průzkum, mapování topografie dna řek a vodních nádrží, posudková činnost. Geofyzikální a petrofyzikální průzkum, aplikace v archeologii, stavebnictví, hodnocení ekologických rizik. Petrografie stavebních hmot a petroarcheologie. Spektrofotometrické měření barevnosti pevných a sypkých materiálů, posudková činnost.
Přístroj "Katodoluminisceční mikroskop CL8200 Mk5-1"
Výrobce Cambridge Image Technology Ltd.
Počet kusů 1
Stáří 2007
Použití Přístroj obsahuje polarizační mikroskop, zdroj elektronů, řídící jednotku s mikropočítačem a centrovatelnou vakuovou komoru s mechanickým pohybem preparátu. Přístroj umožňuje pozorování preparátů (leštěných výbrusů) pod proudem elektronů ze studené katody a identifikaci podle jejich luminiscenční charakteristiky (barvy). Přístroj je vhodný pro aplikace v petrologii, mineralogii, archeologii, stavebnictví a materiálových vědách.
Manual Manuál (EN)
Manuál - metodický návod (CZ)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Katodoluminisceční mikroskop CL8200 Mk5-1"
"Archeologie, antropologie, etnologie", "Fyzika pevných látek a magnetismus", "Biofyzika", "Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Fyzikální chemie a teoretická chemie", "Hydrologie a limnologie", "Geologie a mineralogie", "Seismologie, vulkanologie a struktura Země", "Geochemie", "Zemský magnetismus, geodesie, geografie", "Pedologie", "Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí", "Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů", "Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola", "Vliv životního prostředí na zdraví", "Ochrana krajinných území", "Hutnictví, kovové materiály", "Keramika, žáruvzdorné materiály a skla", "Kompositní materiály", "Koroze a povrchové úpravy materiálu", "Únava materiálu a lomová mechanika", "Stavebnictví", "Průmyslové procesy a zpracování", "Strojní zařízení a nástroje", "Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví"