Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Diode-array spektrofotometr CHEM 2000

Pracoviště přístroje "Diode-array spektrofotometr CHEM 2000"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Přístroj "Diode-array spektrofotometr CHEM 2000"
Výrobce Ocean Optics, Inc. USA
Počet kusů 1
Stáří 1999
Použití Ocean–Optics® Chem 2000 je malý spektrometr, jehož hlavní výhodou je snadná obsluha. Hlavní oblastí použití je kvantitativní analýza roztoků (kovových) a organických sloučenin.
Systém se skládá ze světelného zdroje s držákem vzorku (modrá krabička na fotece) a PC A/D karty, která je připojena pomocí optického kabelu.

Aplikace: rychlé on-line měření absorpčních spekter
Specifikace
  • Typ: optovláknový spektrometr diodového pole
  • Zdroj: wolfram-halogenová lampa
  • Rozsah vlnové délky: 350 - 900 nm
  • Vzorkovací frekvence: 1 MHz (A/D karta)
  • Propojení: 400 µm optické vlákno
  • Umístění vzorku: 1 cm čtvercové kyvety
  • Software: OOIChem Operating Software
  • Měřicí režimy: Scope, Absorbance, Transmission, Relative Irradiance, Concentration
  • Nastavitelné paramtry: integration period, averaging, and boxcar smoothing
Manual Manuál (EN)
Manuál k software (EN)
Externista Ano
Přesun Ano, i mimo budovu
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Diode-array spektrofotometr CHEM 2000"
"Biofyzika", "Analytická chemie, separace", "Fyziologie", "Botanika", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin"