Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Hmotnostní spektrometr typu iontové pasti (LCQ)

Pracoviště přístroje "Hmotnostní spektrometr typu iontové pasti (LCQ)"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř hmotnostní spektrometrie a mikroseparačních technik
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra analytické chemie
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Analýza přírodních látek, potravin, prekurzorů farmak a nebezpečných látek, studium metabolitů - vývoj analytických metod (MS, LC-MS, CE-MS), studium procesů ve hmotnostním spektrometru, analýza optických izomerů MS
Přístroj "Hmotnostní spektrometr typu iontové pasti (LCQ)"
Výrobce Finnigan
Počet kusů 1
Stáří 1996
Podmínky Z hlediska provozu - Záložní zdroj (UPS), běžné vybavení analytické instrumentální laboratoře.
Použití Hmotmostní spektrometr Thermo Finnigan LCQ představuje instrumentalní techniku umožňující separaci iontů podle jejich poměru m/z. Lze provádět opakované kolizní experimenty (MSn), které hrají nezastupitelnou roli při identifikaci široké škály látek, lze jej spojit s kapalinovou chromatografií nebo kapilární elektroforézou. K dispozici je řada iontových zdrojů (APCI, ESI, nano-ESI, DESI, nano-DESI).
Spektrometr lze on-line spojit se separačními technikami (LC, mikroLC, CE).

Aplikace: analytická chemie
Manual Manuál (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Hmotnostní spektrometr typu iontové pasti (LCQ)"
"Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Biochemie", "Farmakologie a lékárnická chemie"