Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Hybridní tandemový hmotnostní spektrometr Q-TOF

Pracoviště přístroje "Hybridní tandemový hmotnostní spektrometr Q-TOF"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř hmotnostní spektrometrie a mikroseparačních technik
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra analytické chemie
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Analýza přírodních látek, potravin, prekurzorů farmak a nebezpečných látek, studium metabolitů - vývoj analytických metod (MS, LC-MS, CE-MS), studium procesů ve hmotnostním spektrometru, analýza optických izomerů MS
Přístroj "Hybridní tandemový hmotnostní spektrometr Q-TOF"
Výrobce Waters
Počet kusů 1
Stáří 2005
Podmínky Z hlediska provozu: klimatizovaná laboratoř, záložní zdroj (UPS), běžné vybavení analytické instrumentální laboratoře
Použití Přístroj slouží pro identifikaci a stanovení látek v širokém rozmezí molekulových hmotnostní a polarity na základě měření přesné a správné hodnoty molekulové hmotnosti analyzované látky (resp. hodnoty m/z molekulového iontu) a její fragmentace (charakteristické štěpení molekulového iontu v kolizní cele).

Aplikace: Analýza potravin, léčiv, rostlinného materiálu
Stanovení polyfenolů, anthokyaninových barviv, prekurzorů nebezpečných látek a studium jejich metabolismu a osudu v životním prostředí.
Detekce syntetických inhibitorů fosfodiesterázy PDE-5 (sildenafil a příbuzné sloučeniny) ve vzorcích potravních doplňků.
MALDI analýza povrchů (pevných vzorků) nebo vzorků deponovaných na povrchu.
Specifikace
  • Používané iontové zdroje: elektrosprej (Z-spray); chemická ionizace za atmosferického tlaku (APCI, ESCi) – oba užívané samostatně nebo ve spojení s ultraúčinnou kapalinovou chromatografií nebo kapilární elektroforézou.
  • Analyzátor: tandemový, hybridní, kombinace kvadrupól-průletový analyzátor (QqTOF)
  • Detektor: mikrokanálová destička (MCP/TDC)
  • Laserová desorpce/ionizace za přítomnosti matrice (MALDI)
Manual Manuál (EN)
Datasheet (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Hybridní tandemový hmotnostní spektrometr Q-TOF"
"Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Elektrochemie", "Farmakologie a lékárnická chemie"