Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Zařízení pro dvourozměrnou elektroforézu proteinů

Pracoviště přístroje "Zařízení pro dvourozměrnou elektroforézu proteinů"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř biochemie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biochemie
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Výuka odborné biochemie na bakalářské, magisterské a doktorandské úrovni. Výzkum biochemie enzymů a ostatních proteinů. Stresová fyziologie a biochemie rostlin. Genetické inženýrství.
Přístroj "Zařízení pro dvourozměrnou elektroforézu proteinů"
Výrobce Amersham Biosciences (Švédsko), Bio-Rad (USA)
Počet kusů 1
Stáří 2005
Použití Aplikace: komplexní separace proteinů v biologickém vzorku
Specifikace Zařízení pro 2-D elektroforézu sestává z:
  • systému Ettan IPGphor II pro isoelektrickou fokusaci (Amersham Biosciences);
  • držáku Ettan IPGphor Manifold, který umožňuje rehydratační nebo kalíškové nanášení vzorku na IPG stripy rozmanité délky (7-24 cm);
  • komůrky pro elektroforézu Protean II Xi (Bio-Rad) pro 18 x 20 cm deskové polyakrylamidové gely (umožňuje použití až 18cm dlouhých IPG stripů);
  • komůrky pro elektroforézu Mini-Protean 3 (Bio-Rad) pro malé deskové polyakrylamidové gely (pro 7 cm dlouhé IPG stripy);
  • zdroje napětí PowerPac Universal (Bio-Rad).
Manual Manuál k systému Ettan IPGphor II (EN)
Control software manuál k Ettan IPGphor II (EN)
Datasheet k systému Ettan IPGphor II (EN)
Manuál k držáku Ettan IPGphor Manifold (EN)
Manuál ke komůrce pro elektroforézu Protean II Xi (EN)
Datasheet ke komůrce pro elektroforézu Protean II Xi (EN)
Manuál ke komůrce pro elektroforézu Mini-Protean 3 (EN)
Datasheet ke zdroji PowerPac (EN)
Externista Ano
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Zařízení pro dvourozměrnou elektroforézu proteinů"
"Biofyzika", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Makromolekulární chemie", "Biochemie", "Elektrochemie", "Genetika a molekulární biologie", "Imunologie", "Mikrobiologie, virologie", "Botanika", "Zoologie", "Biotechnologie a bionika"