Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Fluorescenční mikroskop Olympus BX-RFA

Pracoviště přístroje "Fluorescenční mikroskop Olympus BX-RFA"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra geologie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra geologie
Ulice: Třída Svobody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Mineralogie, hydrotermální mineralizace, petrofyzika, měření přirozené radioaktivity hornin, petrologie a studium fluidních inkluzí, petroarcheologie, paleontologiea mikropaleontologie, stratigrafie a sedimentologie, regionální geologie, enviromentální geochemie.
Charakteristika služeb: Základní geologické mapování a průzkum, posudková činnost. Měření přirozené radioaktivity hornin, stanovení radonového rizika, hodnocení enviromentálních rizik. Odběr a analýza vzorků půd a sedimentů pro enviromentální účely, posudková činnost. Hydrologický průzkum, mapování topografie dna řek a vodních nádrží, posudková činnost. Geofyzikální a petrofyzikální průzkum, aplikace v archeologii, stavebnictví, hodnocení ekologických rizik. Petrografie stavebních hmot a petroarcheologie. Spektrofotometrické měření barevnosti pevných a sypkých materiálů, posudková činnost.
Přístroj "Fluorescenční mikroskop Olympus BX-RFA"
Výrobce Olympus
Počet kusů 1
Stáří 2007
Použití Mikroskop Olympus pro fluorescenční mikroskopii s fluorescenčním osvětlením a sadou filtrů s excitačním rozsahem 330-385 nm, 460-490 nm a 510-550 nm a emisním rozsahem +420, +520 a +590. Přístroj umožňuje identifikaci specifických minerálů, organické hmoty a plynokapalných inkluzí v preparátech z pevných materiálů (výbrusech).

Aplikace: geologie, petrologie, pedologie, archeologie, stavebnictví a environmentální vědy
Specifikace Rozsah excitace:
  • 330 nm - 385 nm
  • 460 nm - 490 nm
  • 510 nm - 550 nm
Emisní rozsah:
  • >420 nm
  • >520 nm
  • >590 nm
Manual Manuál (CZ)
Manuál - metodický list (CZ)
Manuál (EN)
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Fluorescenční mikroskop Olympus BX-RFA"
"Archeologie, antropologie, etnologie", "Optika, masery a lasery", "Biofyzika", "Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Fyzikální chemie a teoretická chemie", "Hydrologie a limnologie", "Geologie a mineralogie", "Seismologie, vulkanologie a struktura Země", "Geochemie", "Pedologie", "Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů", "Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola", "Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace", "Vliv životního prostředí na zdraví", "Ochrana krajinných území", "Mikrobiologie, virologie", "Botanika", "Hutnictví, kovové materiály", "Keramika, žáruvzdorné materiály a skla", "Kompositní materiály", "Koroze a povrchové úpravy materiálu", "Únava materiálu a lomová mechanika", "Stavebnictví", "Strojní zařízení a nástroje"