Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Nízkotlaký kapalinový chromatograf

Pracoviště přístroje "Nízkotlaký kapalinový chromatograf"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř biochemie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biochemie
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Výuka odborné biochemie na bakalářské, magisterské a doktorandské úrovni. Výzkum biochemie enzymů a ostatních proteinů. Stresová fyziologie a biochemie rostlin. Genetické inženýrství.
Přístroj "Nízkotlaký kapalinový chromatograf"
Výrobce GE Healthcare, Amersham, Pharmacia (Švédsko)
Počet kusů 1
Stáří 1995
Podmínky elektrická síť
Použití Dvě sestavy nízkotlakých kapalinovch chromatografů s peristaltickou pumpou P-1, mísičem gradientu, řídící jednotkou a detektorem UV-1, sběrači frakcí Gradifrac nebo Frac-920 a přenosným zapisovačem REC112 (vše od Amersham Biosciences). Celé zařízení je umístěno v chladící skříni.

Aplikace: chromatografická izolace proteinů z biologického materiálu
Manual Na katedře
Externista Ano
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "Nízkotlaký kapalinový chromatograf"
"Biochemie"