Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

UV/Vis Spektrofotometr

Pracoviště přístroje "UV/Vis Spektrofotometr"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Spektrometrická laboratoř
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra analytické chemie
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Vývoj a validace nových metod v oblasti stopové prvkové analýzy.
Charakteristika služeb: Stopová prvková analýza v klinických biologických vzorcích a také vzorcích z životního prostředí.
Přístroj "UV/Vis Spektrofotometr"
Výrobce PerkinElmer
Počet kusů 1
Stáří 2003
Použití UV-VIS spektrofotometr LAMBDA 25 je vhodný pro měření absorpčních spekter v roztocích studovaných látek v libovolných rozpouštědlech. Přístroje lze využít k záznamu přehledových spekter ve zvolené oblasti, ke studiu chemických reakcí a dějů závislých na čase (kinetická měření), k měření při vybraných vlnočtech nebo v inertním prostředí. Lze studovat organické, anorganické a komplexní sloučeniny, produkty chemického průmyslu případně jiných průmyslových odvětví.

Aplikace: rutinní sledování projevů roztoků v oblasti ultrafialového a viditelného záření, měření spekter, molekulární spektroskopie
Specifikace
  • dvoupaprskový spektrometr
  • Rozsah vlnových délek: 190–1100 nm
  • Přesnost vlnové délky: 0,1 nm
  • Reprodukovatelnost vlnové délky: 0,05 nm
  • Stabilita základní linie: ± 0,001 A
  • Šířka spektrální čáry: 1 nm
  • Zdroje záření: wolframová (viditelná oblast) a deuteriová (ultrafialová oblast) lampa
Manual Manuál v angličtině
Datasheet v angličtině
Technické specifikace (tabulka) v angličtině
Externista Ano
Přesun Ano, i mimo budovu
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie přístroje "UV/Vis Spektrofotometr"
"Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie"